آرشیو اخبار
اولین نشست مدیرکل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگیاولین نشست مدیرکل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی اولین نشست مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۶ اولین نشست مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی در تاریخ 17 اردبیهشت 96 برگزار شد اولین نشست مدیرکل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه گردشگریاولین نشست مدیرکل  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه گردشگری اولین نشست مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه گردشگری یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۶ اولین نشست مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه گردشگری در تاریخ 20 اردبیهشت ماه 96 برگزاری دوره توانمند سازی مشارکت اقوام در ایجاد همگرایی و انسجام جامعه ایرانی برگزاری دوره توانمند سازی مشارکت اقوام در ایجاد همگرایی و انسجام جامعه ایرانی برگزاری دوره توانمند سازی مشارکت اقوام در ایجاد همگرایی و انسجام جامعه ایرانی یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۶ دوره توانمند سازی مشارکت اقوام در ایجاد همگرایی و انسجام جامعه ایرانی در تاریخ 25/2/96 در محل استانداری استان آذربایجان غربی برگزار گردید روز باشکوه جوانان در جشنواره نشاط وامید استان تهران  همراه با تجلیل از 16جوان نقش آفرین رقم خوردروز باشکوه جوانان در جشنواره نشاط وامید استان تهران  همراه با تجلیل از 16جوان نقش آفرین رقم خورد روز باشکوه جوانان در جشنواره نشاط وامید استان تهران همراه با تجلیل از 16جوان نقش آفرین رقم خورد سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۹۶ جشنواره نشاط و امید استان تهران با تجلیل از 16 جوان برتر و نخبه تهرانی در جمع باشکوه نمایندگان جوانان ادارات ورزش و جوانان حوزه ها و شهرستان های استان تهران برگزار شد.)
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب