آرشیو اخبار
نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورنخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شنبه بیست و یکم فروردین ۰۰ نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ویژه نامه نوروز 1400 با عنوان واچار منتشر شد. فراخوانفراخوان فراخوان سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با همکاری دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از برگزاری سه دوره موفق جشنواره "سمن ها؛ سین هشتم نوروز"، "جشنواره ایران بانان" با محوریت بررسی عملکرد و فعالیت سازمان های غیردولتی در طول یکسال برگزار می نماید. اهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخیاهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی اهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ نشست اعضای دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جمعی از تشکل‌های فعال مردم‌نهاد به‌منظور فرهنگ‌سازی عمومی، آگاهی‌بخشی و پیشگیری برای مبارزه با قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی برگزار شد. پوشش دغدغه‌های مشترک با همسو‌سازی اهداف تشکل‌های مردم‌نهاد در کشورپوشش دغدغه‌های مشترک با همسو‌سازی اهداف تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور پوشش دغدغه‌های مشترک با همسو‌سازی اهداف تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: «نشست نمایندگان ادارات کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو با هدف آسیب‌شناسی فعالیت‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای اقدامات سال جدید به میزبانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شنبه ۲۳ اسفند ۹۹ برگزار شد.»