آرشیو اخبار
کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شودکارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود دوشنبه بیست و یکم بهمن ۹۸ برگزاری کارگاه های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری در غرفه کانون گردشگری و صنایع دستی باشگاه کارآفرینی کارستان صندوق کار آفرینی امید پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود.پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. سه شنبه یکم بهمن ۹۸ پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار می‌شود. زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شدزمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد یکشنبه بیست و دوم دی ۹۸ زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25  تمدید شد. همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین برگزار می‌شود.همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین برگزار می‌شود. همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین برگزار می‌شود. سه شنبه هفدهم دی ۹۸ همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین مورخ 23 دی ماه 1398 در سالن همایش‌های اسلامی موزه ملی ایران باستان برگزار می‌شود.