آرشیو اخبار
نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد.نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. چهارشنبه شانزدهم مرداد ۹۸ نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورخ 1398/5/15برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد.نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. سه شنبه هشتم مرداد ۹۸ نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور مورخ 7 مرداد 1398 در محل سازمان ملل متحد با محوریت "توسعه و روابط و ایجاد همکاری‌های آینده" برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد.هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. یکشنبه ششم مرداد ۹۸ هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مورخ 1398/5/5برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد.هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. دوشنبه هفدهم تیر ۹۸ هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورخ 1398/4/17برگزار شد.
شرکت سازنده