آرشیو اخبار
برگزاری سومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهادبرگزاری سومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد برگزاری سومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد سه شنبه سی و یکم تیر ۹۹ سازمانهای مردم نهاد فعال میتوانند برای عضویت در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر و دارای 5 سال سابقه فعالیت متقاضی شرکت در انتخابات باشند... کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شودکارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود دوشنبه بیست و یکم بهمن ۹۸ برگزاری کارگاه های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری در غرفه کانون گردشگری و صنایع دستی باشگاه کارآفرینی کارستان صندوق کار آفرینی امید پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود.پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. سه شنبه یکم بهمن ۹۸ پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار می‌شود. زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شدزمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد یکشنبه بیست و دوم دی ۹۸ زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25  تمدید شد.