(4)
(0)
برنامه های استانی
گزارش عملکردکارگاه تخصصی کارآفرینی دانش بنیان سمن هاي منطقه 3  کشور  دي ماه 1396

گزارش نشست و نمایشگاه توسعه گردشگری روستایی و عشایری استان آذربایجان غربی

گزارش مدیریت بحران موسسه تمدن کریمان کویر ( کرمان ) 

چهارمین نشست تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی 22 آذر ماه 1396 


صورتجلسه هم اندیشی استان مازندران 30 آذرماه 1396

گزارش تشکل های مردم نهاد در استان ها در سال 96
استان آذربایجان شرقی :سه ماهه اول  - سه ماهه دوم 
استان آذربایجان غربی : سه ماهه اول - سه ماهه دوم 
استان اردبیل : سه ماهه اول  - سه ماهه دوم 
استان اصفهان : سه ماهه اول
استان البرز : سه ماه اول - سه ماهه سوم
استان ایلام : سه ماهه اول - 
سه ماهه دوم 
استان بوشهر: سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان تهران : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان چهارمحال وبختیاری : 
استان خراسان جنوبی: سه ماهه اول و دوم - سه ماهه سوم 
استان خراسان رضوی : 
استان خراسان شمالی : سه ماهه اول  - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان خوزستان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان زنجان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان سمنان : سه ماهه دوم
استان سیستان و بلوچستان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان فارس : سه ماهه اول - 
سه ماهه دوم           
استان قزوین : سه ماهه اول سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان قم :  سه ماهه سوم
استان کردستان : سه ماهه اول سه ماهه دوم  
استان کرمان : سه ماهه اول 
استان کرمانشاه : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان کهگیلویه و بویر احمد : سه ماهه دوم  - سه ماهه سوم 
استان گلستان : سه ماهه اول          
استان گیلان : سه ماهه اول  - سه ماهه دوم
استان لرستان :    
استان مازندران : شش ماهه اول
استان مرکزی: سه ماهه اول - سه ماهه دوم
استان همدان : سه ماهه اول  - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان هرمزگان :   سه ماهه اول  - سه ماهه دوم
استان یزد : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم​سومین نشست تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی 22 آبان ماه 1396 

دومین نشست تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی 7 آبان ماه 1396 

گزارش بازدید جویندگان برنای ارومیه در هفته تربیت بدنی

دومین دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی 19 مهرماه 1396 با عنوان آشنایی با صنایع دستی


گزارش چهارمین جلسه نشست تشکل های مردم نهاد استان کرمان 20 شهریور 96

گزارش نشست هم اندیشی مدیرکل استان مرکزی تشکل های مردم نهاد 8 شهریور 96

گزارش سومین جلسه نشست تشکل های مردم نهاد استان کرمان 26 مرداد 96

گزارش صورتجلسه شورای راهبردی تشکل های مردم نهاد استان خوزستان 10 مرداد 96

گزارش عملکرد انجمن جویندگان برنای  ارومیه


گزارش روز تشکل­ها و مشارکت­های مردمی در استان کرمانشاه

گزارش فعالیت های صورت گرفته توسط انجمن خانه معماری و گردشگری الیپی استان کرمانشاه در مرداد ماه 96

گزارش نشست معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع ، دفتر تشکل های مردم نهاد، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه 96/04/13

شرح مختصری از عملکرد موسسه بوم گردی پرتیکان استان اصفهان در سال 95

گزیده عملکرد انجمن  دوستداران و حافظان میراث فرهىگی یَردپاتکان (گلپایگان) در سال 1395

برگزاری دوره توانمند سازی وندالیسم و تاثیرات اجتماعی آن در استان آذربایجان غربی

گزارش نشست تشکل های مردم نهاد استان گیلان  21 فروردین 96 

گزارش تشکل های مردم نهاد در استان ها در سال 95
استان البرز : سه ماه اول - سه ماهه چهارم
استان اردبیل : سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم
استان آذربایجان شرقی :سه ماهه اول - سه ماهه چهارم
استان آذربایجان غربی : سه ماهه اول - سه ماهه سوم  - سه ماهه چهارم
استان بوشهر: سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان چهارمحال وبختیاری : سه ماهه اول - سه ماهه دوم
استان فارس : سه ماهه دوم          
استان قزوین : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان قم : سه ماهه دوم - سه ماهه سوم                              
استان گیلان : سه ماهه دوم - سه ماهه سوم 
استان گلستان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه چهارم
استان همدان : سه ماهه اول
استان هرمزگان : سه ماهه سوم
استان ایلام : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه چهارم 
استان کرمان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم  
استان کرمانشاه : سه ماهه دوم - سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم 
استان خراسان شمالی : سه ماهه اول - سه ماهه دوم    
استان کردستان : سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان لرستان : سه ماهه اول          
استان مرکزی: سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم
استان مازندران : سه ماهه دوم
استان سمنان : سه ماهه دوم - سه ماهه سوم
استان سیستان و بلوچستان : سه ماهه دوم
استان تهران : سه ماهه چهارم
استان یزد : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم
استان زنجان : سه ماهه اول - سه ماهه دوم - سه ماهه سوم - سه ماهه چهارم