(0)
(3)
دوره های توانمندسازی

کلیپ دوره­ آموزشی تشکل­های مردم­ نهاد در استان گیلان  روزهای چهار­شنبه و پنج­شنبه 9 و 10 اسفند ماه 96

راهبردهای نوین روابط عمومی برگزار شده در استان کرمانشاه

کارآفرینی 1 ( مبانی نظری) برگزار شده در استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی مبانی اکوتوریسم ویژه سمن ها در استان هرمزگان دی ماه 1396

گزارش دومین دوره توانمندسازی تشکل های شرق کشور در یزد 22 و 23 آذرماه 1396

گزارش دوره توانمندسازی مشهد 19 و 20 مهرماه 1396

دوره آشنایی با اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی داوطلب

فایل درس مبانی اکوتوریسم با مجموعه قوانین و مقررات صنعت گردشگری و مبانی نوین گردشگری در استان مرکزی

فایل درس گردشگری - تجهیز مقصد در استان قم 

فایل درس گردشگری خلاق در استان قم 

ریز برنامه توانمندسازی استان فارس


گزارش برگزاری دوره های توانمندسازی تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان شرقی 

دوره توانمندسازی خراسان رضوی

مبانی و کلیات مدیریت ارتباطات و روابط عمومی در سازمان های مردم نهاد

خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار 

چشم انداز کارآفرینی  دوره آموزشی سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مردادماه  96


توانمند سازی تشکل های مردم نهاد شش ماهه دوم 

پاورپوینت آشنایی با قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد

پاورپوینت نقش زنان در توسعه گردشگری