دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(0)
(0)
پرسش های متداول کاربران
1 - آیا NGO  هایی نیز در کشور وجود دارند که با مشارکت کشورهای خارجی در ایران اداره شوند؟

تشکل­های بین المللی فعال و انجمن­های دوستی که با هماهنگی وزارت امور خارجه در حال فعالیت می­باشند.
2 - رویکرد سازمان برای تقویت انجمن‌های مردم نهاد چیست؟

شناسایی و سامان­دهی تشکل­های مردم نهاد استان­های کشور در سطوح ملی و بین المللی اولین گام از
فعالیت­های سازمان در این مسیر بوده است. برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت توانمندسازی
از اولویت­های دیگر سازمان است. تا کنون تعداد قابل توجهی کارگاه آموزشی و اطلاع­رسانی در خانه تشکل­های غیردولتی سازمان با همکاری تشکل­ها، دستگاه­های متولی و سازمان ملل و دفتر امور مجامع و تشکل­های سازمان انجام پذیرفته است.
با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه تقویت تشکل‌ها و سازمان­های مردم نهاد، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز تقویت جایگاه تشکل ها را جزء اولویت های اساسی خود قرار داده است.چون با تقویت و توانمند شدن، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می توانند در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی، تولید و ترویج صنایع دستی و رشد و توسعه گردشگری بسیار مفید و مؤثر واقع شوند؛ که برای تحقق این امر، باید با عزم عمومی در راستای پیشبرد این برنامه­ ها، فعالیت مستمر داشته باشیم.در اکثر استان ها " خانه تشکل ها" راه اندازی شده و یا در حال راه­اندازی می­باشد که امیدواریم این مراکز بتواند به عنوان مکانی برای همفکری، همکاری و تصمیم­سازی در راستای توسعه بخش های مختلف میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مؤثر واقع گردد. همچنین همکاری با حوزه­های داخلی سازمان، وزارت کشور و سایر سازمان های مرتبط همکار، بخش مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمینه­های شناسایی، سامان­دهی، تقویت، توانمندسازی و ... در دستور کار خود قرار داده­ایم.  شایان ذکر است با توجه به ماهیت غیردولتی بودن تشکل­ها، هر اندازه سازمان­های مردم نهاد در جذب و تأمین منابع و تجمیع سرمایه­های معنوی و جلب نظر افکار عمومی، قوی تر عمل کنند،می­توانند خدمات و عملکرد بیشتر و شایسته­تری ارائه نمایند. بدیهی است با عنایت به کمبود اعتبارات دولتی نباید انتظار دریافت کمک از دولت داشته باشند چون آنها را از اهداف و رسالت اصلی خود دور نموده، لیکن بخش دولتی هر زمان که لازم باشد حمایت­های معنوی و مادی لازم را از سازمان­های مردم نهاد به عمل خواهد آورد.
3 - ثبت نام و دریافت مدارک سمن جهت درج در بانک اطلاعاتی چگونه می باشد ؟  اطلاع رسانی از طریق فراخوان ،‌نمایندگان استانی، و سمن ها جهت ثبت مشخصات کلی از قبیل موضوع فعالیت ، نوع فعالیت ، مشخصات اعضاء، تعداد اعضاء‌و .................. که مراحل ثبت نام در سایت توسط شیوه نامه توضیح داده شده است
4 - محل تامین بودجه سمن ها کجاست؟دولت،کمک های مردمی؟ تامین بودجه با اعضای موسس می باشد.
5 - فعالیت درسمن شغل اصلی اعضا محسوب می شود ویا شغل دوم؟ سمن بمعنی مشارکت مدنی می باشد بنابراین شغل محسوب نمی شود و اعضای هیات مدیره هیچکدام حقوق دریافت نمی کنند.
6 - در یک انجمن مردم نهاد امکان راه اندازی یک نشریه با امتیاز علمی ترویجی نیز امکان دارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد متولی صدور مجوز جهت نشریه می باشد و یک انجمن می تواند نشریه داشته باشد منوط به اینکه مجوز نشریه را جداگانه از وزارت فرهنگ کسب نماید
7 - Ngo مخفف چه گزاره ای است؟ Non-Governmental Organization معادل واژگان " سازمانهای غیردولتی " می باشد
8 - آیا سمن های ملی دارای شرایط خاص تری نسبت به استانی و فرااستانی می باشد؟ شرایط تأسیس از نظر وسعت محدوده فعالیت در هیءت نظارت مورد کارشناسی قرار می گیرند، توانمندی و تخصص افراد یکی از شاخص های مورد بررسی می باشد.
9 - نماینده سازمان های غیر دولتی جهت عضویت در هیأت نظارت چگونه انتخاب می شوند؟ در استانداری جلسه ای با حضور استاندار و تمامی سمن های استان برگزار می¬گردد و به شورای هماهنگی و نظارت وزارت کشور معرفی می گردد پس از تأیید در شورای مذکور، بعنوان نماینده سازمان های غیردولتی در هیأت نظارت انتخاب می گردد.
10- چگونگی تمدید مجوز فعالیت تشکل های غیرفعال؟ ابتدا درخواست فعالیت مجدد را به همراه دلایل توجیهی عدم فعالیت به دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد این سازمان جهت ارائه به وزارت کشور و تأیید ارسال می نمایند و در صورت تأیید مراجع مذکور نسبت به تمدید مجوز به مدت 2 سال اقدام و در حین فعالیت گزارش عملکرد ماهیانه سمن به دفتر جهت ارائه به وزارت کشور ارسال گردد.
11 - آیا تمامی سازمان‌های مردم نهاد به یک شکل ثبت می‌شوند؟
خیر. در ایران دو نوع فعالیت مردم نهاد وجود دارد: نوع نخست، سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی یا سازمان‌های مردم نهاد(سمن) هستند. نوع دوم، خیریه‌ها هستند. از آنجایی که خیریه‌ها مسئولیت جذب کمک‌های مردمی و توزیع آن را به عهده دارند، در ثبت آنها علاوه بر مدارک و اسنادی که برای ثبت یک سازمان مردم نهاد مورد نیاز است. آورده مالی آنها نیز باید از طرف وزارت کشور مورد بررسی و تائید قرار گیرد. خیریه‌ها با توجه به حوزه فعالیت خود باید در ابتدا سرمایه یا آورده مالی مشخصی داشته باشند.
12 - نحوه دریافت اطلاعات آخرین تغییرات ایجاد شده در تشکل چگونه است؟
  چنانچه تغییراتی در ساختار تشکل ها ( اعم از تغییرات در اعضای هیئت مدیره ،اهداف ، آدرس و ... ) روی دهد تشکل موظف است گزارش تغییرات خود را به دفتر امور مجامع در ستاد توسط سایت ارسال نماید تا اطلاعات در سایت بروز رسانی گردد .