افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل در روز پنج شنبه مورخ 5 اردیبهشت افتتاح شد.
شنبه هفتم اردیبهشت ۹۸
برگزاری سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان برگزاری سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان در 4 اردیبهشت 1398 با حضور انجمن هاي مردم نهاد استانهاي خوزستان، ايلام، مرکزي، همدان و کرمانشاه برگزار شد. چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸ مراسم آیین پاکسازی در ویگل_ آران و بیدگل برگزار شد. مراسم آیین پاکسازی در ویگل_ آران و بیدگل برگزار شد. مراسم آیین پاکسازی مورخ 1397/12/24 در استان اصفهان - کاشان - ویگل_ آران و بیدگل با حضور آقای جلال تاجیک مدیر کل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد برگزار شد. شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷ فراخوان سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز فراخوان سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز به همت شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حمایت دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور برگزار می‌شود. دوشنبه بیستم اسفند ۹۷ برگزاری همزمان برگزاری همزمان "سومین آیین پاکسازی پایگاه‌های ملی سراسر کشور" یکشنبه نوزدهم اسفند ۹۷