افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی در روز چهار شنبه مورخ 4 اردیبهشت در خانه تاریخی کلکته پی (صلح جو) برگزار شد. دوشنبه نهم اردیبهشت ۹۸ سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان البرز برگزار می‌شود. سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان البرز برگزار می‌شود. سومین دوره آموزشی توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان البرز با حضور استانهای "تهران، البرز، مازندران، گلستان، سمنان و قزوین" برگزار می‌شود. دوشنبه نهم اردیبهشت ۹۸ افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل در روز پنج شنبه مورخ 5 اردیبهشت افتتاح شد.
شنبه هفتم اردیبهشت ۹۸
برگزاری سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان برگزاری سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان لرستان در 4 اردیبهشت 1398 با حضور انجمن هاي مردم نهاد استانهاي خوزستان، ايلام، مرکزي، همدان و کرمانشاه برگزار شد. چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸ مراسم آیین پاکسازی در ویگل_ آران و بیدگل برگزار شد. مراسم آیین پاکسازی در ویگل_ آران و بیدگل برگزار شد. مراسم آیین پاکسازی مورخ 1397/12/24 در استان اصفهان - کاشان - ویگل_ آران و بیدگل با حضور آقای جلال تاجیک مدیر کل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد برگزار شد. شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷