گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد پنج‌شنبه 16 اسفند ماه 1397 برگزار شد. شنبه هجدهم اسفند ۹۷ گزارش گردهمایی سمن های میراثی استان تهران گزارش گردهمایی سمن های میراثی استان تهران گردهمایی سالانه هموندان شبکه سمن های میراثی استان تهران در تاریخ 1397/12/14 با حضور نمایندگان نزدیک به هشتاد سمن فعال در حوزه‌های چهارگانه در رستوران ویلا تهران برگزار شد. شنبه هجدهم اسفند ۹۷ پیش فراخوان سومین جشنواره ملی سمن‌ها، سین هشتم نوروز پیش فراخوان سومین جشنواره ملی سمن‌ها، سین هشتم نوروز سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز؛ برگزار می‌شود چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷ بازدید خانوادگی از آداب و رسوم بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "و پس از نوروز" ایرانیان (سنبل صلح و دوستی) بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "و پس از نوروز" ایرانیان در ماه فروردین 1398 چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷ بازدید خانوادگی از آداب و رسوم بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "پیش از نوروز" ایرانیان (نماد عدل و آبادانی) بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "پیش از نوروز" ایرانیان در ماه اسفند 1397 چهارشنبه هشتم اسفند ۹۷