نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورخ 1398/5/15برگزار شد. چهارشنبه شانزدهم مرداد ۹۸ نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور مورخ 7 مرداد 1398 در محل سازمان ملل متحد با محوریت "توسعه و روابط و ایجاد همکاری‌های آینده" برگزار شد. سه شنبه هشتم مرداد ۹۸ هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مورخ 1398/5/5برگزار شد. یکشنبه ششم مرداد ۹۸ هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورخ 1398/4/17برگزار شد. دوشنبه هفدهم تیر ۹۸ دومین جلسه شورای گفتگو برگزار شد. دومین جلسه شورای گفتگو برگزار شد. دومین جلسه شورای گفتگو مورخ 16 تیرماه 1398 با محوریت تعیین دبیر شورا و توانمندسازی جوامع محلی با نقش سازمان‌های مردم نهاد در سه حوزه فعالیت سازمان برگزار شد. دوشنبه هفدهم تیر ۹۸