نشست شورای گفتگوی سمن‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. نشست شورای گفتگوی سمن‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. نشست اعضای شورای ملی گفتگوی سمن‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با حضور سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و مدیرکل دفتر امور تشکل‌های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر سه‌شنبه مورخ ۱۴ آبان ۹۸ برگزار شد. شنبه هجدهم آبان ۹۸ پنجمین نشست شورای گفتگوی تشکل‌های مردم‌نهاد برگزیده‌ی کشور برگزار مي شود پنجمین نشست شورای گفتگوی تشکل‌های مردم‌نهاد برگزیده‌ی کشور برگزار مي شود پنجمین نشست شورای گفتگوی تشکل‌های مردم‌نهاد برگزیده‌ی کشور، با حمايت دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ برگزار مي شود. چهارشنبه هفدهم مهر ۹۸ نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. نهمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورخ 1398/5/15برگزار شد. چهارشنبه شانزدهم مرداد ۹۸ نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور برگزار شد. نشست صميمانه نمايندگان سازمان ملل متحد و تشکل‌هاي مردم نهاد کشور مورخ 7 مرداد 1398 در محل سازمان ملل متحد با محوریت "توسعه و روابط و ایجاد همکاری‌های آینده" برگزار شد. سه شنبه هشتم مرداد ۹۸ هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مورخ 1398/5/5برگزار شد. یکشنبه ششم مرداد ۹۸