نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نخستین شماره نشریه الکترونیکی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ویژه نامه نوروز 1400 با عنوان واچار منتشر شد. شنبه بیست و یکم فروردین ۰۰ فراخوان فراخوان شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با همکاری دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از برگزاری سه دوره موفق جشنواره "سمن ها؛ سین هشتم نوروز"، "جشنواره ایران بانان" با محوریت بررسی عملکرد و فعالیت سازمان های غیردولتی در طول یکسال برگزار می نماید. سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ اهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی اهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی نشست اعضای دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جمعی از تشکل‌های فعال مردم‌نهاد به‌منظور فرهنگ‌سازی عمومی، آگاهی‌بخشی و پیشگیری برای مبارزه با قاچاق صنایع‌دستی و آثار تاریخی برگزار شد. سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ پوشش دغدغه‌های مشترک با همسو‌سازی اهداف تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور پوشش دغدغه‌های مشترک با همسو‌سازی اهداف تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: «نشست نمایندگان ادارات کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو با هدف آسیب‌شناسی فعالیت‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای اقدامات سال جدید به میزبانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شنبه ۲۳ اسفند ۹۹ برگزار شد.» سه شنبه بیست و ششم اسفند ۹۹ فراخوان فراخوان "برگزاری مسابقه طراحی معماری بازارچه‌های دائمی صنایع دستی" دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۹۹