دومین دوره توانمندسازی مسئولین تشکلهای مردم نهاد استانی در تهران برگزار شد. دومین دوره توانمندسازی مسئولین تشکلهای مردم نهاد استانی در تهران برگزار شد. دومین دوره توانمندسازی مسئولین تشکلهای مردم نهاد استانی با عنوان "مبانی کاربردی تدوین استراتژی" مورخ 13 و 14 آبان ماه 1397 با حضور آقای تاجیک مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های مردم نهاد و آقای سبزمیدانی معاون ایشان در تهران برگزار شد. سه شنبه پانزدهم آبان ۹۷ سومین مجمع شبکه سمن‌های میراثی استان تهران برگزار گردید سومین مجمع شبکه سمن‌های میراثی استان تهران برگزار گردید سومین مجمع شبکه سمن‌های میراثی استان تهران با حضور نمایندگان هشتاد انجمن (ngo) با فعالیت در زمینه میراث فرهنگی، میراث معنوی، گردشگری و صنایع دستی برگزار در تاریخ ۹۷/۷/۳۰ برگزار گردید. چهارشنبه دوم آبان ۹۷ اولین کنگره ملی خانواده با حضور مجموعه سازمان‌های مردم نهاد، برگزار می‌شود اولین کنگره ملی خانواده با حضور مجموعه سازمان‌های مردم نهاد، برگزار می‌شود اولین کنگره ملی خانواده با موضوع "فرهنگ سازی در پیش‌گیری از جرایم و آسیب‌ها و فراهم آورنده جامعه‌ای سالم و برخوردار از نشاط و امیدواری مورخ 25 و 26 مهرماه با حضور مجموعه سازمان‌های مردم نهاد، برگزار می‌شود. شنبه بیست و یکم مهر ۹۷ همزمان با هفته دولت، کمیسیون مهر و میراث شهر درگز تشکیل شد همزمان با هفته دولت، کمیسیون مهر و میراث شهر درگز تشکیل شد هم‌زمان با هفته دولت و در راستای توسعه و گسترش فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اولین جلسه کمیسیون مهر و میراث شهر درگز با حضور اعضای حقوقی کمیسون برگزار شد. یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷ مراسم پاکسازي تفرجگاه‌ها و مکان‌هاي گردشگري کنار جاده‌اي با مشارکت موسسه کوهستان سبز برگزار مي‌شود. مراسم پاکسازي تفرجگاه‌ها و مکان‌هاي گردشگري کنار جاده‌اي با مشارکت موسسه کوهستان سبز برگزار مي‌شود. مراسم پاکسازي تفرجگاه‌ها و مکان‌هاي گردشگري کنار جاده‌اي با مشارکت موسسه ورزشي زيست محيطي کوهستان سبز، روزهاي پنجشنه و جمعه مورخ 15 و 16 شهريور ماه 1397 در استانهاي کرمانشاه و همدان برگزار مي‌شود. چهارشنبه چهاردهم شهریور ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز