کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶  22 مرداد روز ملی تشکل ها  و مشارکت اجتماعی مبارک باد 22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی مبارک باد 22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی مبارک باد یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶ کارگاه تخصصی توسعه اقتصادی مناطق روستایی در ایران کارگاه تخصصی توسعه اقتصادی مناطق روستایی در ایران کارگاه تخصصی توسعه اقتصادی مناطق روستایی در ایران چهارشنبه 96/5/25 از ساعت 8 صبح تا 16:30 یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶ نخستین جشنواره پاسداشت فرهنگ پخت نان های تخت ایرانی نخستین جشنواره پاسداشت فرهنگ پخت نان های تخت ایرانی
برگزاری جشنواره پاسداشت فرهنگ پخت نان های تخت ایرانی با همکاری گروه کاری تشکل های حامی گردشگری و توسعه پایدار کشور و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
چهارشنبه هجدهم مرداد ۹۶
دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان اصفهان دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان اصفهان دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان اصفهان 22 و 23 مرداد 96 چهارشنبه هجدهم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی