فراخوان سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز فراخوان سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز به همت شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حمایت دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور برگزار می‌شود. دوشنبه بیستم اسفند ۹۷ برگزاری همزمان برگزاری همزمان "سومین آیین پاکسازی پایگاه‌های ملی سراسر کشور" یکشنبه نوزدهم اسفند ۹۷ گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد گردهمایی اعضای مجمع عمومی انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش‌آباد پنج‌شنبه 16 اسفند ماه 1397 برگزار شد. شنبه هجدهم اسفند ۹۷ گزارش گردهمایی سمن های میراثی استان تهران گزارش گردهمایی سمن های میراثی استان تهران گردهمایی سالانه هموندان شبکه سمن های میراثی استان تهران در تاریخ 1397/12/14 با حضور نمایندگان نزدیک به هشتاد سمن فعال در حوزه‌های چهارگانه در رستوران ویلا تهران برگزار شد. شنبه هجدهم اسفند ۹۷ پیش فراخوان سومین جشنواره ملی سمن‌ها، سین هشتم نوروز پیش فراخوان سومین جشنواره ملی سمن‌ها، سین هشتم نوروز سومین جشنوارۀ ملی سمن‌ها؛ سین_هشتم نوروز؛ برگزار می‌شود چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده