بازدید خانوادگی از آداب و رسوم بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "و پس از نوروز" ایرانیان (سنبل صلح و دوستی) بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "و پس از نوروز" ایرانیان در ماه فروردین 1398 چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷ بازدید خانوادگی از آداب و رسوم بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "پیش از نوروز" ایرانیان (نماد عدل و آبادانی) بازدید خانوادگی از آداب و رسوم "پیش از نوروز" ایرانیان در ماه اسفند 1397 چهارشنبه هشتم اسفند ۹۷ فعالیت‌های قابل واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری سه شنبه شانزدهم بهمن ۹۷ سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان بوشهر برگزار می‌شود. سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان بوشهر برگزار می‌شود. سومین دوره آموزشی توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان بوشهر با حضور استانهای "اصفهان، هرمزگان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد" برگزار می‌شود. سه شنبه شانزدهم بهمن ۹۷ سومین دوره توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد در استان کرمان برگزار می‌شود. سومین دوره توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد در استان کرمان برگزار می‌شود. کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان کرمان برگزار می‌شود. این استان به صورت مستقل و با شرکت تشکل‌های مردم نهاد خود در این دوره آموزشی ایفای نقش می‌کند. سه شنبه شانزدهم بهمن ۹۷
شرکت سازنده