هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هشتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مورخ 1398/5/5برگزار شد. یکشنبه ششم مرداد ۹۸ هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. هفتمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورخ 1398/4/17برگزار شد. دوشنبه هفدهم تیر ۹۸ دومین جلسه شورای گفتگو برگزار شد. دومین جلسه شورای گفتگو برگزار شد. دومین جلسه شورای گفتگو مورخ 16 تیرماه 1398 با محوریت تعیین دبیر شورا و توانمندسازی جوامع محلی با نقش سازمان‌های مردم نهاد در سه حوزه فعالیت سازمان برگزار شد. دوشنبه هفدهم تیر ۹۸ ششمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. ششمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو برگزار شد. ششمین نشست مشترک مدیران کل مشارکت‌های مردمی دستگاه‌های همسو به میزبانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورخ 1398/4/4برگزار شد.
چهارشنبه پنجم تیر ۹۸
جلسه نشست ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های تخصصی سازمان متبوع برگزار شد. جلسه نشست ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های تخصصی سازمان متبوع برگزار شد. جلسه نشست ریاست محترم سازمان و معاونین با تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های تخصصی سازمان متبوع مورخ دوم تیرماه 1398 در سالن فجر برگزار شد. اهم خبر در متن دوشنبه سوم تیر ۹۸