آیین پایانی وسپاسگزاری سومین جشنوراه ملی آیین پایانی وسپاسگزاری سومین جشنوراه ملی "سمن ها سین هشتم" نوروز برگزار شد. آیین پایانی وسپاسگزاری سومین جشنوراه ملی "سمن ها سین هشتم" نوروز در تاریخ 14 اردیبهشت 98 در سالن گردهمایی‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار شد. دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ اولین جلسه کمیسیون مهر و میراث کاشان برگزار شد اولین جلسه کمیسیون مهر و میراث کاشان برگزار شد معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کاشان از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مهر و میراث در کاشان خبر داد. شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۸ افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان آذربایجان شرقی در روز چهار شنبه مورخ 4 اردیبهشت در خانه تاریخی کلکته پی (صلح جو) برگزار شد. دوشنبه نهم اردیبهشت ۹۸ سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان البرز برگزار می‌شود. سومین دوره توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد در استان البرز برگزار می‌شود. سومین دوره آموزشی توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان البرز با حضور استانهای "تهران، البرز، مازندران، گلستان، سمنان و قزوین" برگزار می‌شود. دوشنبه نهم اردیبهشت ۹۸ افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل افتتاح سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل سمن سرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل در روز پنج شنبه مورخ 5 اردیبهشت افتتاح شد.
شنبه هفتم اردیبهشت ۹۸