کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود کارگا‌های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری برگزار می‌شود برگزاری کارگاه های توانمندسازی و میزهای گفتگو در رابطه با کسب و کارهای گردشگری در غرفه کانون گردشگری و صنایع دستی باشگاه کارآفرینی کارستان صندوق کار آفرینی امید دوشنبه بیست و یکم بهمن ۹۸ پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان برگزار می‌شود. پنجمین گردهمایی سراسری و سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هموندان شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار می‌شود. سه شنبه یکم بهمن ۹۸ زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تمدید شد زمان پیش‌ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25  تمدید شد. یکشنبه بیست و دوم دی ۹۸ همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین برگزار می‌شود. همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین برگزار می‌شود. همایش ملی دماوند و سلسله‌های اساطیری ایران زمین مورخ 23 دی ماه 1398 در سالن همایش‌های اسلامی موزه ملی ایران باستان برگزار می‌شود. سه شنبه هفدهم دی ۹۸ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی و نحوه ثبت نام برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی و نحوه ثبت نام نمایشگاه بین‌المللی گردشگری وصنایع دستی در بازه زمانی 23 تا 26 بهمن‌ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، به صورت تفکیک استان (تاسیسات گردشگری، غرف صنایع دستی و میزهای سرمایه‌گذاری) برگزار خواهد شد. یکشنبه پانزدهم دی ۹۸