دومين دوره طرح توانمندسازي تشکل هاي مردم نهادبه ميزباني استان فارس  دومين دوره طرح توانمندسازي تشکل هاي مردم نهادبه ميزباني استان فارس دومين دوره طرح توانمندسازي تشکل هاي مردم نهادبه ميزباني استان فارس
سه شنبه بیست و پنجم مهر ۹۶
 دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد شرق کشور در مشهد پایتخت فرهنگی کشور دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد شرق کشور در مشهد پایتخت فرهنگی کشور دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد شرق کشور در مشهد پایتخت فرهنگی کشور
یکشنبه بیست و سوم مهر ۹۶
 کارگاه های آموزشی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان کرمانشاه ٢١ و ٢٢ شهریورماه ١٣٩٦ کارگاه های آموزشی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان کرمانشاه ٢١ و ٢٢ شهریورماه ١٣٩٦ کارگاه های آموزشی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان کرمانشاه ٢١ و ٢٢ شهریورماه ١٣٩٦
شنبه بیست و پنجم شهریور ۹۶
 کارگاه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه امور مالیاتی استان کرمانشاه مرداد 96 کارگاه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه امور مالیاتی استان کرمانشاه مرداد 96 کارگاه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه امور مالیاتی استان کرمانشاه مرداد 96
چهارشنبه یکم شهریور ۹۶
 29 و 30 مردادماه ١٣٩٦ دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان آذربایجان شرقی  29 و 30 مردادماه ١٣٩٦ دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان آذربایجان شرقی 29 و 30 مردادماه ١٣٩٦ دوره توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی به میزبانی استان آذربایجان شرقی
یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶
 کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۶
 کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان  ٢٢ و ٢٣ مردادماه کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان  ٢٢ و ٢٣ مردادماه کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ٢٢ و ٢٣ مردادماه
یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی