شب های فرهنگی گلستن در برج میلاد شب های فرهنگی گلستن در برج میلاد شب های فرهنگی گلستان در برج میلاد در اول و دوم شهریور ماه در برج میلاد برگزار می شود چهارشنبه یکم شهریور ۹۶ ضرورت نهادینه کردن توانمندسازی تشکل های مردم نهاد ضرورت نهادینه کردن توانمندسازی تشکل های مردم نهاد رئیس گروه دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امور انجمن های مردم نهاد، توانمند سازی تشکل های مردم نهاد را فرایندی پویا دانست و از آن به عنوان یک ضرورت برای نهادینه کردن آن در کشور عنوان کرد. سه شنبه سی و یکم مرداد ۹۶ کنفرانس بین المللی روندهای اخیر و پایداری در زمینه صنایع دستی و طراحی کنفرانس بین المللی روندهای اخیر و پایداری در زمینه صنایع دستی و طراحی کنفرانس بین المللی روندهای اخیر و پایداری در زمینه صنایع دستی و طراحی ر بازه زمانی 17-18 نوامبر 2017 برابر با 26-27 آبان ماه سال جاری در جیپور هندوستان برگزار می شود . یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶ کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران کارگاه آموزشی توانمندسازی تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶  22 مرداد روز ملی تشکل ها  و مشارکت اجتماعی مبارک باد 22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی مبارک باد 22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی مبارک باد یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب