(5)
(0)
درباره ما
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
 

آدرس : تهران - تقاطع خیابان آزادی و یادگار امام 
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد 
ساعت کار : 8 الی 16
شماره فکس : 61063628 

شماره تماس : 61063115 
پست الکترونیک :omtm.ichto97@gmail.com
 

مرتبط با این بخش
درباره ما